Veps på nærthold

Jeg synes veps vanlivis er svært innpåslitne. Jeg blei stukket av veps en gang som barn, og det sitter vel i litt enda.

Så da en halvdø (eller svært slapp) veps gikk rolig over duken på bordet, tok jeg sjansen på å bruke kameraet svært nær vepsen. Det resulterte i noen bilder og litt video.

This entry was posted in foto, insekter, video and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>